2011–2012 Autumn / Winter CollectionMovie
model + music : Nikaido Kazumi
hair and make-up : Eri Akamatsu (esper.)
sound : Ryoji Yanagida
edit : itabashi+hironori
special thanks : Wataru Kakubari

photograph : Norio Kidera
hair and make-up : Takayuki Miyamori (esper.)
model : Mona, Yuriha Yamagishi