book

Publications

 • "a trip with my minä," DAI-X Shuppan, 2003, 1300 yen (without tax)
 • "Particle of minä perhonen - Ryushi," Blues Interactions, Inc., 2003, 5000 yen (Sold Out)
 • "a fragment of journey," Bunka Publishing Bureau, 2003, 1500 yen (without tax)
 • "minä perhonen 1 textile," Bunka Publishing Bureau, 2005, 2000 yen (without tax)
 • "minä perhonen 2 embroidery," Bunka Publishing Bureau, 2005, 1900 yen (without tax) (Sold Out)
 • "minä perhonen 3 print," Bunka Publishing Bureau, 2005, 2000 yen (without tax) (Sold Out)
 • "Particle of minä perhonen - Ryushi (trade edition)," Blues Interactions, Inc., 2005, 2200yen (without tax)
 • "minä perhonen?," BNN, Inc., 2011,
  special ver. 20,000yen (without tax)
  standard ver. 2,600yen (without tax)