2007–2008→ Autumn / Winter Collection Paris

Photo by Makiko Takehara