2006–2007→ Autumn / Winter Collection Paris

Photo by Makiko Takehara