2013 Spring / Summer Collection

Movie
hair and make-up : Kazunori Miyasaka (mod's hair)
model : sayo
music : Takuji KAWAI + Hiromitsu SHOJI (Novel Cell Poem,INC)
edit : itabashi+hironori

photograph : Ryö Köbö
hair and make-up : Takae Kamikawa (mod's hair)
model : Alice, Célia